Produkter

Våra produkter är första hjälpen när en olycka inträffat där oljebaserade eller kemiska vätskor läckt ut. Kontakta oss och låt oss hjälpa dig lösa dina problem och ge ett effektivt olje- och föroreningsskydd till sjöss och på land, antingen genom våra standardprodukter nedan, eller genom att skräddarsy en lösning åt Dig.

Våra Produkt Kategorier

1. Absorberande Länsor6

Absorberande länsor är ett mycket effektivt redskap, de hjälper dig att innesluta friflytande petroleum vätska samt att absorbera upp vätskan från vatten ytan.

2. Skärmlänsor10

Skärmlänsor, även kallat Oljespärrar är avsedda för permanent eller temporär avskärmning för att hindra ytterligare spridning av oljehaltiga vätskor vid utsläpp.

3. Miljögardiner/Siltgardin2

Miljögardiners syfte är att avskärma och förhindra spridning av grumligt vatten vid bottenarbeten i hav, hamnar och sjöar som kan innehålla miljöfarliga ämnen.

4. Spill Absorbenter17

Ark, Rullar och Granulat för användning vid spill av miljöfarliga vätskor som exempelvis kan förekomma under transporter, i industrier, verkstäder, i vatten och på våra vägar.

5. Brunnstätning4

Brunnsmattor är avsedda för att snabbt och effektiv kunna försluta dagvattenbrunnar så att inte miljöfarliga ämnen tränger ner i mark eller avlopp.

6. Granulat3

Granulat är ett saneringsmedel som neutralister och binder kemikaliska -oljehaltiga vätksor. Finns flera olika storlekar anpassade för inom- som utomhus bruk.

7. Vattenbarriär3

Vattenbarriärer blir en alltmer viktig investering för att skydda natur, människor och egendomar. I takt med att klimatförändringarna accelererar, ökar risken för extremväder såsom kraftiga regnfall och översvämningar.

8. Flytväggar/Skärmväggar1

I en värld där vattenkvaliteten blir alltmer avgörande för vår miljö och samhället växer behovet av effektiva lösningar för rening av lak-, dag- och processvatten. Sjuntorps Flytväggar erbjuder en skräddarsydd och effektiv lösning för att optimera vattenbehandlingen och främja en hållbar miljö.


Våra Produkter

1.1 Absorptionsläns SoSorb PP200

Tillverkad av polypropylen fibrer, lång livslängd i vatten. Används för att innesluta oljebaserad vätska och absorbera upp den från vattenytan.

1.2 Absorptionsläns SoSorb CO120

Vår absorptionslänsa SoSorb CO120 används för att innesluta friflytande petroleum vätska och absorbera upp den från vatten ytan.

1.3 Absorptionsläns SoSorb PP80

Olika modeller (Oil-Only, Universal och Kem) för användning vid mindre läckor kring exempelvis maskiner, golvbrunnar, oljefat i Industrier och Verkstäder.

655 SEK

1.4 Absorptionsläns SoSorb CO185

Vår stora länsa är tillverkad av polypropylen och används för att innesluta friflytande petroleum vätska och absorbera upp den från vatten ytan.

1.5 Absorptionsläns SoSorb PP120

Tillverkad av polypropylen fibrer, lång livslängd i vatten. Används för att innesluta oljebaserad vätska och absorbera upp den från vattenytan.

2.1 Skärmlänsa 530

Lätthanterlig skärmlänsa som är avsedd för avskärmning i lugnare vatten, likt hamnar, sjöar och vattendrag.

2.2 Skärmlänsa 1030

Robust och kraftfull skrämlänsa som är avsedd för avskärmning i tuffare klimat vid kust, hamnar, sjöar och älvar.

2.3 Skärmlänsa C500

Slitstark och rund hamnlänsa med utmärkta våg egenskaper för permanent eller temporär avskärmning i hamnar, sjöar och älvar.

2.4 Skärmlänsa C800

En robust rund kustlänsa med utmärkta våg egenskaper för avskärmning i hav, hamnar och sjöar.

2.5 Universal Skärmlänsa

Säkra miljön, oavsett väder, med Sjuntorp Universal Skärmlänsa - din lätta, snabbmonterade lösning för att förhindra oljespill.

2.6 Sjuntorps Länsrullar

Stort urval av hydrauliska eller manuella länsrullar som kan förenkla och effektivisera er hanteringen och lagringen av skärmlänsor.

3.01 Absorptions Ark Oil Only

SoSorb Oil-Only absorptionsark är flexibla absorbenter för trånga utrymmen i för b.la. industrier och verkstäder.

695 SEK

3.02 Absorptions Ark Universal

SoSorb Universala absorptionsark används för absorbering av kemikalier, oljor och andra vätskor i b.la. industrier och verkstäder.

695 SEK

3.03 Absorptionsrulle Oil Only 100cmx40m

SoSorb Oil-Only Absorptionsrulle används för absorbering av små och större oljeläckor i industrier, bensinstationer, verkstäder.

1295 SEK

3.04 Absorptionsrulle Universal 100cmx40m

SoSorb Universal Absorptionsrulle används för att absorbera kemikalier, oljor, vatten och andra vätskor i industrier och verkstäder.

1295 SEK

3.05 Absorptionsrulle Oil Only 0.5x40m

SoSorb Oil-Only Absorptionsrulle används för absorbering av oljehaltiga vätskor i industrier, bensinstationer, verkstäder och i vatten.

695 SEK

3.06 Absorptionsrulle Universal 0.5x40m

SoSorb Universal Absorptionsrulle används för att absorbera kemikalier, oljor, vatten och andra vätskor.

695 SEK

3.07 Absorptionsrulle Oil Only 0.4x80m

SoSorb Oil-Only Absorptionsrulle används för absorbering av oljehaltiga vätskor i industrier, bensinstationer, verkstäder och i vatten.

695 SEK

3.08 Absorptionsrulle Universal 0.5x80m

SoSorb Universal absorptionsrulle används för att absorbera kemikalier, oljor, vatten och andra vätskor.

695 SEK

3.09 Fatlocksmatta Oil Only

Fatlocksskydd för absorption av petroleumbaserade vätskor anpassad för 200-liters fat som har en diameter 56 cm. 

695 SEK

4.1 UNI-SAFE

Syntetisk granulat med extremt hög absorptionsförmåga möjliggör omedelbar räddningsinsats i industrier, vägar och verkstäder.

995 SEK

4.2 DIAMIX

En mångsidig absorbent för effektiv sanering av oljor, lösningsmedel och kemikalier på industrigolv, verkstäder och vägar.

129 SEK

4.3 ABSOL

En miljöprodukt som snabbt och effektivt absorberar upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfaltslösningar, samt vatten.

245 SEK

4.4 SoSorb Spillkudde

Sjuntorps absorbent kuddar är en produkt anpassad för spill från droppande maskiner och behållare, i verkstäder eller industri.

595 SEK

4.5 Sjuntorp SpillBoxar

Spillboxar i olika storlekar. Innehåller absorberingsmaterial för oljehaltiga och kemiska utsläpp. Kan skräddarsys enligt kundens krav.

995 SEK

4.6 SoBag Spillkit

Spillväskor i olika storlekar. Innehåller absorberingsmaterial för oljehaltiga och kemiska utsläpp. Kan skräddarsys enligt kundens krav.

595 SEK

4.7 UNI-SAFE PLUS Jet

Brandsläckare som innehåller en syntetisk granulat med extremt hög absorptionsförmåga som möjliggör omedelbar räddningsinsats.

4200 SEK

5.1 Brunnsmattor 40x40cm

Lätthanterliga, återanvändningsbara brunnsmattor som snabbt och effektivt kan förhindra miljöfarliga ämnen att nå ner i dagvatten och avloppsbrunnar.

975 SEK

5.2 Brunnsmattor 60x60cm

Lätthanterliga, återanvändningsbara brunnsmattor som snabbt och effektivt kan förhindra miljöfarliga ämnen att nå ner i dagvatten och avloppsbrunnar.

1545 SEK

5.3 Brunnsmattor 85 Ø

Lätthanterliga, återanvändningsbara brunnsmattor som snabbt och effektivt kan förhindra miljöfarliga ämnen att nå ner i dagvatten och avloppsbrunnar.

2185 SEK

5.4 Brunnsmattor 100 Ø

Lätthanterliga, återanvändningsbara brunnsmattor som snabbt och effektivt kan förhindra miljöfarliga ämnen att nå ner i dagvatten och avloppsbrunnar.

3550 SEK

5.7 Sjuntorp Korallänsa

Robust och slitstark länsa anpassad för att förhindra spridning av alger, sjögräs, maneter som kan begränsa användandet av våra vatten

5.9 SoProtect Bas

En enkel och kostnadseffektiv skärmlänsa för kortare uppdrag i lugnare miljöer. 

6.2 Sjuntorp Miljögardin/Siltgardin Plus

Slitstarkt Miljögardin för att skydda och förhindra spridning av grumligt vatten och oljebaserade vätskor vid muddring.

6.3 Sjuntorp Miljögardin/Siltgardin

Sjuntorp miljögardin är ett slitstarkt skydd för att förhindra spridning av grumligt vatten vid muddring och schaktning.

7.1 Dubbelkammar Tuben

Denna lättskött och flexibel dubbelkammartub är en modern och enkel spärr mot oönskade vätskeflöden på land.

7.2 SoTUB Protect

Slitstark vattenbarriär för att stoppa översvämningar eller för att hindra släckvatten nå oönskade platser. Enkel och snabb installation och återanvänds.

7.3 SoFlood Protect

Låt inte översvämningar hota din fastighet. Skydda den med SoFlood Protect, denna översvämningsskyddsvall är enkel och snabb att installera och ger dig en pålitlig och snabb lösning.

8.1 SoProtect Flytvägg / Skärmvägg

Sjuntorps Flytväggar är skapade för att guida flödet i dammar, vilket förbättrar vattenkvaliteten och främjar en hälsosam vattenmiljö. Genom att anpassa sig till den omgivande vattenmiljön och beakta dammens/sjöns specifika utformning, möjliggör våra flytväggar en effektiv hantering av vattenresurserna.