4.3 ABSOL

245 SEK

En miljöprodukt som snabbt och effektivt absorberar upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfaltslösningar, samt vatten.

SKU: 4003 Categories: ,

Absol är ett saneringsmedel och en absorbent framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor.

Absol fungerar även för att sanera brandfarliga vätskor och förebygga bränder, samt som ett halkskyddsmedel.

Mångsidiga Absol platsar, kort sagt, överallt där det sker en hantering av olja, fett, färg, lösningsmedel och syror. Absorberar även vatten.

Produkten framställs i huvudsak av sand, kalk cement och vatten och innehåller inga hälsofarliga ämnen. Är även ett icke brännbart material som kan användas för släckning av flytande brinnande metaller.

Användningsområden
Absol används för att absorbera upp alla typer av organiska vätskor i Industrier, Verkstäder eller på vägar. Exempelvis hydraul-, smörj- och eldningsoljor, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och fotogen samt färg- och lackavfall.

Den absorberade vätskan skall behandlas enligt Förordningen om farligt avfall (SFS 2011:927 bilaga 2 och 3). Är den absorberade vätskan brännbar, kan den sedan förbrännas. Slutprodukten blir en ofarlig alkalisk aska.

Priser

Art. Nr Produkt Pris kr Enhet Vikt kg Enhet/ pall
40031 ABSOL blå 40 liter 245 kr säck 40 liter 16 21 st
40032 ABSOL blå 16 liter 245 kr hink 16 liter 10 40 st

    Leveranstid: 1-3 arbetsdagar 

    RELATED PRODUCTS