1.2 Absorptionsläns SoSorb CO120

Vår absorptionslänsa SoSorb CO120 används för att innesluta friflytande petroleum vätska och absorbera upp den från vatten ytan.

SKU: SO1002 Category:
 • Hög absorptions förmåga
 • Behåller absorberad olja och är vattenavvisande
 • Lätt att hantera vid såväl utläggning som bärgning
 • Miljövänlig både mot natur och människa
 • Ryker eller dammar inte vid hantering
 • Kan lagras utan särskilda krav på lokal
 • Utvecklar inga giftiga gaser eller restprodukter vid förbränning
 • God flytförmåga även efter lång tid i vatten
 • Längden på länsorna kan anpassas efter kundens situation och ändamål

Denna högabsorberande SoSorb CO120 länsa har en diameter på 12 cm och är försedd med ett förstärkt inner band och ett slitstarkt ytterhölje som ger en extra hållbarhet vid utläggning och upptagning. Varje länsa har en praktisk snabbkopplingsfunktion, vilket gör att man snabbt och enkelt kan sammankoppla flera länsor till önskad längd.

Användningsområde

Avsedd för att innesluta och absorbera oljehaltiga vätskor i sjöar, älvar och vattendrag. Länsan används i beredskap samt vid längre avgränsning där risk för oljespill finns. Vid längre avgränsning har man länsan liggande i vattnet och låter den ersättas vid behov.

Teknisk specifikation SoSorb CO120
Vikt c:a 0,6 kg/m
Volym 0,5 kubikmeter/45 m
Diameter 120 mm
Leveranslängd 3×15 m (kan beställas i kortare/längre längder)
Förpackning Plastsäck (45 m/säck) 120x70x50cm
Absorptionsmaterial Polypropylen
Nätstrumpa Polyeten
Hanteringsband (Svart) Polypropylen bred 12,5 mm, dragh 250 kp.
Absorptionskapacitet
Kg absorberad vätska per kg torrt absorptionsmedel.
Eldningsolja 1 19
Bensin 14
Toluen 17
Metanol 15
Trikloretylen 25
Materialet absorberar ej vatten, syror eller baser.

  Leveranstid: 1-2 arbetsdagar