6.3 Sjuntorp Miljögardin Bas

Sjuntorp miljögardin är ett slitstarkt skydd för att förhindra spridning av grumligt vatten vid muddring och schaktning.

SKU: KI6001-6 Category:

Sjuntorp Miljögardin/Siltgardin, även känd som SoSilt, är lösningen på att effektivt begränsa spridningen av grumligt vatten vid muddring och schaktning. Vår produkt är robust och tålig med en kraftig filtreringsduk som omsluter flytkropparna ovanför vattenytan och sträcker sig under ytan med hjälp av en anpassad kätting för att säkra fast förankring i botten.

Installation och Hantering

Sjuntorps Miljögardin SoSilt tar lite plats vid leverans och väl vid arbetsplatsen kan den enkelt och snabbt sammankopplas till önskad längd. Standard leverans längden är 25 meter/sektion, flera sektioner kan enkelt sammankopplas till en enhet med hjälp av de inbyggda kopplingsenheterna. Standard djup är från 1,5 mtr till 6,6 mtr djup.

Vi kan även anpassa längden på Siltgardinen för varje projekt, baserat på det område som behöver avgränsas.

För områden med höga skyddsvärden samt kraftigt strömmande vatten kan det vara lämpligt med dubbla Siltgardiner. De placeras då på ett sådant avstånd från varandra att de fungerar som en dubbel barriär för grumling. Detta innebär en extra säkerhet om en av Siltgardinerna skulle gå sönder (ref Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:19 från Havs och Vattenmyndigheten). Om skyddsområdet är i mer utsatta områden kan Siltgardinen förstärkas i de mest kritiska delarna där nötningen är som starkast samt att större fållor för flytkroppar för att ge extra flytkraft och kraftigare kätting för att säkerställa Siltgardinens position.

Sjuntorps SoSilt gardiner finns i två modeller, SoSilt och SoSilt Plus. SoSilt Plus är utvecklad för att även förhindra spridning av grumligt vatten samt oljebaserade vätskor som kan läcka ut vid muddring och andra bottenarbeten. Läs mer Sjuntorp Miljögardin Plus här.

Flytkropparna är löstagbara och kan fraktas separat samt återanvändas. Standard flytkropparna kan ersättas med egna kraftigare flytrör (PE/PEH rör) om det exempelvis är kraftiga undervattens strömmar.

För mer information om vår Miljögardiner samt hjälp med montering/installation vänligen kontakta oss så hoppas vi kunna hjälpa er.

Teknisk specifikation

Väv Geotextilväv
Beläggning Finns med oljebeständig PVC som tillägg. Läs mer här…
Draghållfasthet Varp medelv 70/70 N/5 cm
Flytkropp Standard 120x120mm löstagbara polyeten flytkroppar, alt 200x200mm om utsatt område. Kan ersättas med flytrör eller egna flytelement
Ballast 11mm kätting standard, 13mm kätting om mer utsatt skyddsområde
Koppling Kätting samt kardborreband med vajerlås säkring
Format
  • SoSilt 150 har en 1,5 mtr djupgående gardin
  • SoSilt 220 har en 2,2 mtr djupgående gardin
  • SoSilt 300 har en 3 mtr djupgående gardin
  • SoSilt 500 har en 5 mtr djupgående gardin
  • SoSilt 660 har en 6,6 mtr djupgående gardin

Övriga djupgående längder tillverkas efter förfrågan. Max djup 10,2 meter.

Standard fribordshöjd: 120 mm alt 200 mm som rekommenderas om skyddsområdet är mer utsatt.
Vikt 2-4,5 kg / mtr
Leveranslängd 25 alternativt 10 mtr längder för modell SoSilt 150

    Leveranstid: 1-4 veckor om produkten inte finns i lager. Vanligtvis finns SoSilt 150, 220 och SoSilt 500 i lager.