5.7 Sjuntorp Korallänsa

Robust och slitstark länsa anpassad för att förhindra spridning av alger, sjögräs, maneter som kan begränsa användandet av våra vatten

SKU: SORS507 Category:

Anpassad för att begränsa spridning av alger och andra vattenorganismer

Sjuntorps Korallänsa är anpassad begränsa spridning av framför allt alger, sjögräs och maneter, men den kan även används för att vägleda fisk som vandrar upp- och nedströms förbi vattenkraftverk vid älvar och sjöar. Korallänsan kan installeras för permanent eller temporär avskärmning och kan enkelt sammankopplas till önskad längd.

Korallänsan tillverkas efter ditt syfte och krav, om syftet är att begränsa spridning av alger är det viktigt att den djupgående skärmen sträcker sig ned mot ca 3 meter djup där alg organismerna ej trivs och sällan går under. Är syftet att den ska vägleda fisk, anpassar vi tillverkning och bygger in ett slitstark nät.

Oavsett modell så omges flytkropparna av en slitstark PVC behandlad väv som gör den motstånds kraftigt mot oljor, kemikalier, kolväten, organiskt skum samt alla väderförhållanden.

Teknisk specifikation

Väv Specialtillverkad polyesterväv
Beläggning Oljebeständig PVC
Draghållfasthet Varp medelv 4000/4000 N/5 cm
Flytkropp Polyeten flytkroppar
Ballast 11 alt 13 mm kätting
Koppling Krampor med vajer lås
Flytförmåga Osänkbar
Format Enligt kundens krav och beroende på dess syfte
Fribords skärm: 300-350 mm
Vikt C:a 3-5 kg / m
Leveranslängd 25 m / skärmlänsa

    Leveranstid: 4-5 veckor