8.1 SoProtect Flytvägg / Skärmvägg

Sjuntorps Flytväggar är skapade för att guida flödet i dammar, vilket förbättrar vattenkvaliteten och främjar en hälsosam vattenmiljö. Genom att anpassa sig till den omgivande vattenmiljön och beakta dammens/sjöns specifika utformning, möjliggör våra flytväggar en effektiv hantering av vattenresurserna.

SKU: KI18001 Category:

Uppnå renare vatten med Sjuntorps Flytväggar!

Kraven på dammar som agerar uppsamlingskärl för bl.a. lak-, dag-, och process vatten ökar kontinuerligt, allt för att säkerställa ett renare vatten som gynnar vårt ekosystem och skyddar samhället. Tyvärr är många dammar ofta för små, vilket leder till problem som stillastående vatten och dålig lukt, eller för snabbt flöde som hindrar effektiv sedimentation.

Sjuntorps Oljelänsor har i samarbete med Eden Aquatech utvecklat Flytväggar/Skärmväggar som är både slitstarka och motståndskraftiga mot både organiska och oorganiska vätskor som vanligtvis förekommer i deponidammar eller övergödda sjöar. Våra Flytväggar/Skärmväggar spelar en avgörande roll i att effektivt styra flödet i dammen och optimerar på så sätt möjligheterna till att genomföra en effektiv vattenbehandling i hela dammen.

Högkvalitativt Material

Oavsett lak-, dag-, process- eller avloppsvattendammar, erbjuder vi material som kan användas i dessa förorenade vatten.

 • Väven anpassas utefter vilken typ av vatten de ska ligga i, och väven finns även som helt ftalatfri.
 • Flytelementen finns i olika alternativ och utformning som anpassas utefter vilken damm den ska verka i.

Utformning

Vi anpassar Flytväggens djupgående skärm efter dammens/sjöns utformning, flytkropparna delas in i slutna 2500-3000mm sektions celler alternativt i en genomgående fålla.

Hållbara Lösningar

Våra Flytväggar är slitstarka och hållbara oavsett organiska eller oorganiska vätskor, materialen är miljöcertifierade (REACH, KIWA mfl.). Vi är stolta över att leverera en produkt som inte bara är hållbar och pålitlig, utan också ansvarstagande och respektfull mot miljön och samhället vi lever i.

  Teknisk specifikation

  Väv Biogas väv alternativt Skärmläns väv
  Beläggning PVC [finns även som ftalatfri]
  Draghållfasthet 4000/4000 N/5cm
  Flytkropp Standard 200x200mm löstagbara polyeten flytkroppar alt med flytrör
  Ballast 13mm kätting standard alt enligt kundens krav
  Koppling Krampor alt Aluminium skenor
  Format Standard fribordshöjd: 200 mm

  Djupgående skärm: Enligt krav och spec.