8. Flytväggar/Skärmväggar

I en värld där vattenkvaliteten blir alltmer avgörande för vår miljö och samhället växer behovet av effektiva lösningar för rening av lak-, dag- och processvatten. Sjuntorps Flytväggar erbjuder en skräddarsydd och effektiv lösning för att optimera vattenbehandlingen och främja en hållbar miljö.


8.1 SoProtect Flytvägg / Skärmvägg

Sjuntorps Flytväggar är skapade för att guida flödet i dammar, vilket förbättrar vattenkvaliteten och främjar en hälsosam vattenmiljö. Genom att anpassa sig till den omgivande vattenmiljön och beakta dammens/sjöns specifika utformning, möjliggör våra flytväggar en effektiv hantering av vattenresurserna.