7.1 Dubbelkammar Tuben

Denna lättskött och flexibel dubbelkammartub är en modern och enkel spärr mot oönskade vätskeflöden på land.

SKU: SORS506 Categories: ,

Den lättskötta dubbelkammartub är en modern spärr mot oönskade vätskeflöden

Behovet av att kunna stänga eller styra flöden av förorenat vatten, farliga vätskor eller ovanligt höga flöden, är ett vanligt problem för brandkåren och industribolag. Vallar av sandsäckar är sällan effektiva.

Med Dubbelkammartuben är grundtanken att utnyttja vattenflödets egen vikt för att göra en säker och tät fördämning. De dubbla kammarna hindrar tuben från att rulla iväg och fungerar framgångsrikt enligt fysikens egna lagar. Dubbelkammartuben kan också användas som tillfällig damm eller förvaring av vatten eller förorenad vätska.

Dubbelkammartub är enkel, kräver lite personal, är snabb att installera och effektiv alla olika typer av terräng, även vatten. Tuben är tillverkad av mycket stark polyeten, tålig mot rivskador och kemikalier.

Den finns i följande längder och höjder.

Dubbelkammar tuben (35cm höjd) – 150 meter
Dubbelkammar tuben (55cm höjd) – 150 meter
Dubbelkammar tuben (35cm höjd) – 30 meter

LITET SYSTEM OCH MINIMAL LAGRING

Systemet kräver minimalt lagringsutrymme. Hela enheten väger i ursprungligt läge mindre än 100 kg, vilket gör det nya systemet idealiskt för all utryckningspersonal, särskilt inom brandkåren.

Användning på land

Dubbelkammartuben är ett mobilt system för att kontrollera och styra flödet av exempelvis släckvatten som nu blivit verklighet! Även farliga vätskor och föroreningar kan hållas tillbaka, oavsett terräng och miljön. Systemet kräver endast två personer för att kunna hanteras. Eftersom dubbelkammartuben bara behöver skäras av till nödvändig längd, är den också kostnadseffektiv.

När erforderlig längd av tuben har rullats ut för att användas, lämnas kvarvarande material på rullen. Om dubbelkammartuben skulle behöva förlängas, eller formas till en cirkel, lägger man helt enkelt tubens två ändar över varandra och fäster ihop med klämlisten.

 

    Leveranstid: 4-5 veckor