1.4 Absorptionsläns SoSorb CO185

Vår stora länsa är tillverkad av polypropylen och används för att innesluta friflytande petroleum vätska och absorbera upp den från vatten ytan.

SKU: SO1001 Category:
 • Har en mycket hög absorptions förmåga
 • Behåller absorberad olja och är vattenavvisande
 • Lätt att hantera vid såväl utläggning som bärgning
 • Miljövänlig både mot natur och människa
 • Ryker eller dammar inte vid hantering
 • Kan lagras utan särskilda krav på lokal
 • Utvecklar inga giftiga gaser eller restprodukter vid förbränning
 • God flytförmåga även efter lång tid i vatten vid skiftande vind- och strömförhållanden
 • Längden på länsorna kan anpassas efter kundens situation och ändamål (min 1m, max 35m)

Vår stora absorptions länsa SoSorb CO185 är vår mest populära produkt. Denna högabsorberande länsa som har en diameter på 18,5 cm är försedd med ett förstärkt inner band och ett slitstarkt ytterhölje som ger en extra hållbarhet vid utläggning och upptagning. Varje länsa har en praktisk snabbkopplings funktion, vilket gör att man snabbt och enkelt kan sammankoppla flera länsor till önskad längd.

Användningsområde

Avsedd för att innesluta och absorbera oljehaltiga vätskor i hav, sjöar, älvar och vattendrag. Länsan är idealisk för att ha i beredskap situationer där risk för oljespill finns. Vid permanent avgränsning har man länsan liggande i vattnet och låter den ersättas vid behov.

Teknisk specification SoSorb CO185

Vikt c:a 0,9 kg/m
Volym 0,5 kubikmeter / 25 m
Diameter 185 mm
Leveranslängd 25 m/alt 2 x 15m (kan beställas i kortare längder)
Förpackning Plastsäck 120x70x50cm
Absorptionsmaterial Polypropylen
Nätstrumpa Polyeten
Hanteringsband (Svart) Polypropylen bred 12,5 mm, dragh 250 kp.

Absorptionskapacitet

kg absorberad vätska per kg torrt absorptionsmedel.
Eldningsolja 1 19
Bensin 14
Toluen 17
Metanol 15
Trikloretylen 25
 Materialet absorberar ej vatten, syror eller baser.

  Leveranstid: 1-3 arbetsdagar