4.4 SoSorb Spillkudde

45 SEK

Sjuntorps oljeabsorbent kuddar är en produkt anpassad för spill från droppande maskiner och behållare, i verkstäder eller industri.

SKU: SORS311 Category:

Sjuntorps högabsorberande spillkudde är avsedd för absorbering av större mängder oljebaserad vätska. Används exempelvis för att absorbera upp spill från droppande maskiner och behållare. Våra spillkuddar finns i både bomull och polypropylen sorbent och i tre olika storlekar.

Egenskaper i korthet

  • -Mycket hög absorptions förmåga
  • -Behåller absorberande vätska och är vattenavvisande
  • -Miljövänlig både mot natur och människa, ryker eller dammar inte vid hantering
  • -Utvecklar inga giftiga gaser eller restprodukter vid förbränning
  • -Kan lagras utan särskilda krav på lokal

Teknisk specifikation

Sjuntorp Spillkudde SORS309-1
Storlek 24 x 45 cm
Vikt 170g
Förpackningsenhet 20 oljeabsorbent kuddar
Pris per förpackningsenhet 900 SEK
Sjuntorp Spillkudde SORS309-2
Storlek 40 x 45 cm
Vikt 300g
Förpackningsenhet 20 oljeabsorbent kuddar
Pris per förpackningsenhet 1250 SEK
Sjuntorp Spillkudde SORS309-3
Storlek 24 x 80 cm
Vikt 400g
Förpackningsenhet 20 oljeabsorbent kuddar
Pris per förpackningsenhet 1350 SEK

Leveranstid: 1-5 arbetsdagar