4.5 Sjuntorp SpillBoxar

995 SEK

Spillboxar i olika storlekar. Innehåller absorberingsmaterial för oljehaltiga och kemiska utsläpp. Kan skräddarsys enligt kundens krav.

SKU: SO4100 Category:

Sjuntorp SpillBox Serie för snabba åtgärder i nödsituationer

Syftet med en SpillBox är att snabbt kunna ha åtkomst till spill material och produkter som kan hjälpa till att förhindra spridning av en eventuell olja/kemikalie läcka samt kunna absorbera upp den från ytan och skicka för destruktion.

Sjuntorp Oljelänsor har utvecklat olika Spillkit som innehåller olika praktiska nödredskap som snabbt kan hjälpa till att förhindra spridning av oönskade vätskor och absorbera upp dem. Det finns två stycken inriktningar, Hamnar eller Industrier.

 • SpillBoxen för Hamnar inriktar sig mer mot friflytande oljor på vattenytan, samt produkter som även effektivt kan hjälpa till vid spill på land/bryggor.
 • SpillBoxen för Industrier har en bredare variation av spill produkter för både olja och kemikalier som hjälper till att förhindra spridning av spillvätskor samt absorbera upp dem vid maskiner, brunnar och arbetsstationer.

Under Teknisk Specifikation finns olika fördefinierade SpillBoxar som kan skräddarsys för att passa er.  För information och rådgivning hur vi bäst kan utforma ert Spillkit kontaktar ni oss på Sjuntorp Oljelänsor.

Exempel på Sjuntorp SpillBox Large

Mått Redskapslåda LxBxH 1440x920x870 mm
Absorberar totalt ca 350 liter

 • 100 st Absorberingsark Oil-Only
 • 100 st Absorberingsark Universal (för Olje och Kemikalie spill)
 • 2 x 15 meter Absorptionläns SoSorb PP120 (Oil-Only)
 • 10 st Absorberingslänsor 120 x 8 cm (Oil-Only och Universal)
 • 2 säckar Granulat 40 liter/säck (för Olje och Kemikalie spill)
 • 2 par oljebeständiga handskar
 • 10 avfallspåsar

Alternativ:

 • Brunnsmattor
 • Information skylt

Pris från 8.895 SEK

Exempel på Sjuntorp SpillBox Medium

Mått Redskapslåda LxBxH 1050x750x700 mm
Absorberar totalt ca 200 liter

 • 50 st Absorberingsark Oil-Only
 • 50 st Absorberingsark Universal (för Olje och Kemikalie spill)
 • 4 st Absorberingslänsor 120 x 8 cm (Oil-Only och Universal)
 • 4 st Absorberingslänsor 300 x 8 cm (Oil-Only)
 • 5 st SpillKuddar (Oil-Only alt Universal)
 • 1 säck Granulat 10 liter/säck ((för Olje och Kemikalie spill)
 • 2 par oljebeständiga handskar
 • 5 avfallspåsar

Pris från 4.995 SEK

Exempel på Sjuntorp SpillBox Small

Mått Redskapslåda LxBxH 780x400x350 mm
Absorberar totalt ca 80 liter

 • 15 st Absorberingsark Oil-Only
 • 15 st Absorberingsark Universal (för Olje och Kemikalie spill).
 • 2 st Absorberingslänsor (Oil-Only)
 • 1 Oljekuddar
 • 1 par oljebeständiga/kemskyddshandskar
 • 4 avfallspåsar

Pris från 995 SEK

Samtliga av Sjuntorps SpillBoxar kan skräddarsys och anpassas efter era krav.

  Leveranstid: 2-5 arbetsdagar