3. Miljögardiner/Siltgardin

Miljögardiners syfte är att avskärma och förhindra spridning av grumligt vatten vid bottenarbeten i hav, hamnar och sjöar som kan innehålla miljöfarliga ämnen.


6.3 Sjuntorp Miljögardin/Siltgardin

Sjuntorp miljögardin är ett slitstarkt skydd för att förhindra spridning av grumligt vatten vid muddring och schaktning.

6.2 Sjuntorp Miljögardin/Siltgardin Plus

Slitstarkt Miljögardin för att skydda och förhindra spridning av grumligt vatten och oljebaserade vätskor vid muddring.