3. Miljögardiner

Miljögardiners syfte är att avskärma och förhindra spridning av grumligt vatten vid bottenarbeten i hav, hamnar och sjöar som kan innehålla miljöfarliga ämnen.


6.3 Sjuntorp Miljögardin Bas

Sjuntorp miljögardin är ett slitstarkt skydd för att förhindra spridning av grumligt vatten vid muddring och schaktning.

6.2 Sjuntorp Miljögardin Plus

Slitstarkt Miljögardin för att skydda och förhindra spridning av grumligt vatten och oljebaserade vätskor vid muddring.