5.5 Sjuntorps Översvämningsskydd

Slitstark skydds barriär för att stoppa översvämningar eller för att hindra släckvatten nå oönskade platser. Enkel och snabb installation och återanvänds.

SKU: KI5006 Category:

När vattennivån stiger, och en översvämning är nära eller har inträffat kan vår robusta och portabla skydds barriär SoProtect vara en lösning som kan förhindrar en förödelse. Istället för att bygga barriärer av sandsäckar eller bygga upp andra vallar som tar båda tid och kraft kommer SoProtect 10 alt 25 meters sektioner och fylls upp snabbt och enkelt av 2 personer, höjden kan anpassas efter behov.

Vårt Översvämningsskydd SoProtect har en enkel och stabil konstruktion som snabbt kan installeras, förflyttas, justeras och anpassas automatiskt efter markens eventuella ojämnheter.

SoProtect är tillverkad av ett hållbar polyester väv med PVC beläggning vilken gör det mycket motstånds kraftigt mot olja, kemikalier och alla väderförhållanden. SoProtect kan tillverkas i önskad höjd (standard 65 cm) och sektionerna kan skarvas ihop rakt eller i valfri vinkel till längre skyddsbarriärer.

Installationen är enkel och snabbt fås på plats av 2 personer.  Invallningstuben kommer i 10 alternativt 25 meters längder och kan enkelt sammankopplas till en enhet. Man fyller upp tuben med antingen översvämningsvattnet eller från annan vatten källa, när man fyller tuvallen formar den sig efter eventuella ojämnheter i marken genom vattnets tryck, samt markförankringen. Tuben kan återanvändas och förflyttas så fort arbetet är uppfyllt och vattennivån börjat sjunka.

SoProtect används även flitigt för att förhindra spridning av släckvatten som kan innehålla skumvätska, kemikalier eller petroleum vätskor att nå oönskade platser.

    Leveranstid: ca 4-5 veckor