mstart_5Om Oss

Vi vet att när olyckan varit framme och läckaget är ett faktum är varenda minut viktig för att minimera omfattning och förhindra skador. Det tar naturen många år att återställa sig ifrån ett litet utsläpp och konsekvensen för djurliv, rekreation, varumärke och ekonomi både för samhället och den som orsakat utsläppet kan bli enorma.

Sjuntorp Oljelänsor hjälper kunder och samarbetspartners att hitta effektiva och ekonomiska kemikalie- och oljeskydds lösningar antingen med våra standardprodukter eller genom att skräddarsy en lösning som är anpassad för ett ändamål och situation. Vi har sedan 1972 sett till att utrusta kustbevakningar, räddningstjänster, gästhamnar, industrier och saneringsbolag med hundratusentals meter av våra kvalitativa och prisvärda absorptionslänsor och övriga produkter från vårt sortiment.

Vår Verksamhet

Vår verksamhet fokuserar på att utveckla och tillverka tillförlitliga lösningar för kemikalie- och oljeskydd, samt att stoppa höga vattennivåer med olika typer av vattenbarriärer och stoppa spridning av grumligt vatten vid vattenarbeten. Vi strävar efter att erbjuda produkter som är både effektiva och ekonomiska för våra kunder och samarbetspartners, så att de kan arbeta proaktivt med att förebygga skador, skydda sin personal och i värsta fall hantera olyckor.

Våra Samarbetspartners

Några av våra största kunder har under de senaste 20 åren varit den Svenska Kustbevakningen och Svenska Sjöräddningssällskapet som båda tillsammans gör insatser för en hållbar havsmiljö.
När det gäller landnära vattenområden har vi flera svenska räddningstjänster och saneringsbolag som Skadeservice AB, ISKAD, Cija Tank och Hydrotechnik  som använder våra produkter när de försöker minimera omfattningen och återställa skadade områden som orsakats av oljeläckor från hamnar, båtar  eller industrier där oljevätskor hanteras.
Räddningstjänsten och de olika saneringsbolagen arbetar oftast med att förhindra spridning och återställa skador av en redan inträffad olycka, men många utav våra kunder arbetar aktivt och förebyggande med sin oljeskyddsberedskap. Detta för att minska risken att olja ska sprida sig om en läcka uppstår, några av dessa kunder är Nynäs, Holmen, NCC, PEAB och Statoil.

Kontakta oss om ni vill vet om det finns någon lokalt saneringsbolag som kan hjälpa er med era frågor och uppdrag.

Vår Historia

Sjuntorp Oljelänsor AB är numera ett familjeföretag över två generationer som föddes ur textilföretaget Sjuntorp AB år 1972 och har varit Sveriges ledande tillverkare av absorberande produkter för olja sedan mitten av 70 talet.

Under senare del av 2000 talet har företaget gjort en storsatsning för att utveckla sitt produktsortiment genom att tillverka tillförlitliga kemikalie- och oljeskydds lösningar, Miljögardiner och Översvämningsskydd som både är effektiva och ekonomiska för deras kunder och samarbetspartners när de arbetar med att förebygga, skydda och i värsta fall åtgärda skador om olyckan varit framme.

Här är vår historia i korthet.

Sjuntorp AB, 1972

Under företagets första år lyckades Sjuntorp AB utveckla en skrämlänsa som blev en storsäljare i norra Europa. Lönsamheten växte och stora investeringar gjordes för att utöka sina marknadsandelar och blickarna riktades mot USA. Denna USA satsning blev dock ett misslyckande för Sjuntorp AB. När Kustlänsan skulle visas upp för US Coast Guard i Panama City gick allt snett och detta gjorde att hela USA projektet föll. Något år därefter tillträde en ny VD för Sjuntorp AB, Anders Bertilsson.

Sjuntorp Oljelänsor AB, 1980-2011

Christer Rämje under tillverknings processen av vår SoSorb PP200 absorptionslänsa.

I början av 80 talet anställdes Christer Rämje som produktions chef och de kommande 30 åren blev Sjuntorp Oljelänsor Norra Europas ledande tillverkare av framförallt absorberande länsor.

Företaget har tillverkar och levererar mer än 1 miljon meter av sjuntorpslänsan till företag runt om i Europa till början av 2020, och de största kunderna under denna period har varit Kustbevakning, Räddningstjänsten, Svenska Sjöräddningssällskapet och en mängd stora och små industrier och saneringsbolag.

Sjuntorp Oljelänsor AB, 2012-

I januari 2012 förnyades företaget när Christer Rämje, med över 30 års erfarenhet som produktionsansvarig, tog över företaget tillsammans med Daniel Rämje. Idag är vår verksamhet inriktad på att utveckla och tillverka tillförlitliga kemikalie- och oljeskydds lösningar samt stoppa spridning av grumligt vatten och stoppa förhindra höga vattennivåer med hjälpa av våra olika vattenbarriärer som är effektiva och ekonomiska för våra kunder och samarbetspartners. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att förebygga, skydda och vid behov åtgärda skador orsakade av kemikalier, oljor och grumligt vatten. Vår noggrannhet och pålitlighet, tillsammans med våra konkurrenskraftiga priser, är vår främsta styrka. Det är dessa faktorer som har gjort det möjligt för Sjuntorp Oljelänsor att utveckla olika oljeskyddslösningar för våra kunder i över fyra decennier.