Sjuntorp Oljelänsor

Värnar om friska vatten för kommande generationer

Första hjälpen vid utsläpp av oljehaltiga vätskor

När olyckan varit framme är varenda minut viktig för att minimera omfattningen och förhindra skador

Våra produkter

Förebygger skador i hav, sjöar och vattendrag

Sjuntorp Miljögardiner

I kombination med vår Oljeläns ger det skydd som krävs vid muddring i sjöar och hav

Sjuntorps Siltgardin SoSilt

Förhindrar spridning av grumligt vatten som kan innehålla miljöfarliga ämnen

Sjuntorp absorptionslänsor

Hjälper till att skydda ekonomiska och materiella värden för företag och samhälle

Installations Service

Om ni önskar hjälper vi till med montering, installation och upptagning av våra produkter

Om oss

Noggrannhet och leveranssäkerhet är tillsammans med prisvärdhet det som bäst kännetecknar oss och våra produkter

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SENASTE NYTT

Ett urval av våra produkter

3.04 Absorptionsrulle Universal 100cmx40m

SoSorb Universal Absorptionsrulle används för att absorbera kemikalier, oljor, vatten och andra vätskor i industrier och verkstäder.

1295 SEK

2.2 Skärmlänsa 1030

Robust och kraftfull skrämlänsa som är avsedd för avskärmning i tuffare klimat vid kust, hamnar, sjöar och älvar.

3.07 Absorptionsrulle Oil Only 0.4x80m

SoSorb Oil-Only Absorptionsrulle används för absorbering av oljehaltiga vätskor i industrier, bensinstationer, verkstäder och i vatten.

695 SEK

3.06 Absorptionsrulle Universal 0.5x40m

SoSorb Universal Absorptionsrulle används för att absorbera kemikalier, oljor, vatten och andra vätskor.

695 SEK

1.4 Absorptionsläns SoSorb CO185

Vår stora länsa är tillverkad av polypropylen och används för att innesluta friflytande petroleum vätska och absorbera upp den från vatten ytan.

REFERENSKUNDER