Några referenser och Projekt där Sjuntorp Oljelänsor försett organisationer, samarbetspartners och saneringsföretag med våra olika produkter när de arbetar med att förebygga, skydda och i värsta fall åtgärda skador om olyckan varit framme.

Projekt Tingstadstunneln med NCC 2023

Under 2023 samarbetade vi med NCC och stod för produktion, installation och implementering av våra egentillverkade Siltgardiner och Absorberande länsor.

Flytvägg/Skärmvägg Installation för LSR Landskrona Svalöv 2022

Våra Flytväggar hjälper till att styra flödet i Landskronas deponi damm och optimerar därmed möjligheterna till en bra vattenbehandling i hela dammen för deras luftare från Eden Aquatech. Våra Flytväggar är slitstarka och hållbara oavsett organiska eller oorganiska  vätskor, materialen är miljöcertifierade (REACH, KIWA mfl). Vi är stolta över att leverera en produkt som inte bara är hållbar och pålitlig, utan också ansvarstagande och respektfull mot miljön och samhället vi lever i.

Nya Slussen Stockholm

Nya Slussen representerar ett av Sveriges mest omfattande vattenprojekt där vi försedde Skanska och andra entreprenörer med våra Skärmlänsor 1030 och C800 och Absorberande Länsor för att säkerställa en miljövänlig hantering av vattenresurserna, och förhindra potentiell oljespridning. Dessutom skyddade vi området med våra skyddsnät för att förhindra obehörig båttrafik.

Installations arbete i Hargshamn

Vi hade förmånen att hjälpa till och delta i bevarandet av den natursköna miljön i Hargshamn genom att tillverka och installera vår SoSilt 500. Detta projekt understryker vårt åtagande att skydda och förbättra våra värdefulla naturresurser.

Förstärkning av Kajkanten i Lidköping

Under 2022 fick vi förtroendet från Linköpings kommun att bidra till deras kajkantsstabiliseringsprojekt vid Vänern. Vårt uppdrag var att tillverka och installera 215 meter av vår SoSilt 500, en lösning som är specialutformad för att förhindra spridningen av grumligt vatten. Denna åtgärd var av stor vikt för att bevara Vänerns vattenkvalitet under stabiliseringsarbetet.

Oljespill Beredskap för Prologis


Lassila & Tikanoja fick i uppdrag av Prologis som är ledande aktör inom logistikfastigheter, att säkerställa att de kan agera snabbt och effektivt om en olycka skulle inträffa och behöver hantera ett eventuellt utsläpp. Sjuntorp Oljelänsor tillsammans med Lassila & Tikanoja tog fram en spillbox för detta ändamål och levererade dessa till Prologis olika fastigheter runt om i Sverige.

Maritex Marine experter inom den Marina Miljön i Norge

Vår samarbetspartner Maritex-Marine i Norge är ledande experter inom miljöskyddsåtgärder inom den marina miljön och använder regelbundet våra Siltgardiner och Absorberande Länsor PP120 i många av sina projekt runt om i Norge.

——————————————————————————————————————–

Några ytterligare referenser

Räddningstjänsten tar hand med hjälp av vår Absorptionsläns SoSorb PP200 ett oljeutsläpp i Borås:
http://www.bt.se/om/oljeutsläpp

Räddningstjänsten och Kustbevakningen hjälps åt att säkra området runt en äldre läckande båt med hjälp av vår Absorptionsläns SoSorb PP200 
http://www.barometern.se/oskarshamn/angfartyg-pa-besok-lackte-olja/

Kustbevakningen lägger ut vår Absorptionsläns SoSorb PP200 i Stockholm för att säkra och begränsa ett mindre utsläpp från en  vägfärja:
http://sverigesradio.se/sida/artikel

Utsläppet utanför Söderhamn går in i den sista saneringsfasen:
http://www.kustbevakningen.se/sv/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/insatsen-utanfor-soderhamn-avslutad/

Vi har sedan 90 talet bistått Svenska Sjöräddnings sällskapet med  både våra absorptionslänsor Absorptionsläns SoSorb PP120 och Absorptionsläns SoSorb PP200 som har placerats ut på strategiskt utvalda räddningsstationer runt om i Sverige:
https://www.sjoraddning.se/holmsund