Några referenser där Sjuntorp Oljelänsor försett organisationer, samarbetspartners och saneringsföretag med våra olika produkter när de arbetar med att förebygga, skydda och i värsta fall åtgärda skador om olyckan varit framme.

Maritex-Marine i Norge är experter när det kommer till skyddsåtgärder inom den Marina Miljön och däribland använder vår Miljögardin SoSilt Bas.

Räddningstjänsten tar hand med hjälp av vår Absorptionsläns SoSorb PP200 ett oljeutsläpp i Borås:
http://www.bt.se/om/oljeutsläpp

Räddningstjänsten lägger ut vår Absorptionsläns SoSorb PP120 för att säkra området kring en läckande båt:  http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/olja-lackte-fran-passagerarbat-i-hamnen/

Räddningstjänsten och Kustbevakningen hjälps åt att säkra området runt en äldre läckande båt med hjälp av vår Absorptionsläns SoSorb PP200 
http://www.barometern.se/oskarshamn/angfartyg-pa-besok-lackte-olja/

Kustbevakningen lägger ut vår Absorptionsläns SoSorb PP200 i Stockholm för att säkra och begränsa ett mindre utsläpp från en  vägfärja:
http://sverigesradio.se/sida/artikel

Utsläppet utanför Söderhamn går in i den sista saneringsfasen:
http://www.kustbevakningen.se/sv/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/insatsen-utanfor-soderhamn-avslutad/

Vi har sedan 90 talet bistått Svenska Sjöräddnings sällskapet med  både våra absorptionslänsor Absorptionsläns SoSorb PP120 och Absorptionsläns SoSorb PP200 som har placerats ut på strategiskt utvalda räddningsstationer runt om i Sverige:
https://www.sjoraddning.se/holmsund

Skadeservice AB bekämpar flertalet oljeutsläpp årligen längs östkusten, för att absorbera oljan använder de vår oljeläns SoSorb CO185 ochSoSorb PP190.
http://skadeservice.se/sanering/

Maritex Marine i Norge hjälper till att installera och underhålla våra slitstarka Miljögardiner.
Projektet Nya Slussen i Stockholm använder vår Skärmlänsor för att skärma av området under projektet tiden.