Referensuppdrag

Nedan följer ett litet urval av våra kunder och samarbetspartners som både använder våra produkter i arbetet med att minimera omfattning och återställa skador efter inträffade olyckor, och dem som arbetar förebyggande med sin kemikalie -oljeskyddsberedskap.

 • Kustbevakningen Sverige
 • Svenska Sjöräddningssällskapet
 • Skadeservice AB
 • Nynas AB i Nynäshamn
 • NCC Construction Sverige AB
 • PEAB
 • Umwelt und Schiffstechnik i Hamburg
 • Hydrotechnik i Lübeck
 • Holmen Paper AB
 • Räddningstjänsten i flertalet kommuner, exempelvis
  • -Borås
  • -Gävle
  • -Jönköping
  • -Oskarshamn
  • -Västervik

Referenser

Några referenser där Sjuntorp Oljelänsor försett organisationer och sanerings företag med länsor för att bekämpa olyckor, samt hur våra absorptionslänsor ingår i Svenska Sjöräddningssällskapets miljöräddningssatsning för att lägga ett första förband på den marina miljön.

Räddningstjänsten tar hand med hjälp av vår SoSorb CO185 ett oljeutsläpp i Borås:
http://www.bt.se/om/oljeutsläpp

Räddningstjänsten lägger ut  vår absoprtionslänsa SoSorb CO120 för att säkra området kring en läckande båt:  http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/olja-lackte-fran-passagerarbat-i-hamnen/

Räddningstjänsten och Kustbevakningen hjälps åt att säkra området runt en äldre läckande båt med hjälp av vår absorptionslänsa SoSorb CO185:
http://www.barometern.se/oskarshamn/angfartyg-pa-besok-lackte-olja/

Kustbevakningen lägger ut vår absorptionslänsa SoSorb CO185  i Stockholm för att säkra och begränsa ett mindre utsläpp från en  vägfärja:
http://sverigesradio.se/sida/artikel

Utsläppet utanför Söderhamn går in i den sista saneringsfasen:
http://www.kustbevakningen.se/sv/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/insatsen-utanfor-soderhamn-avslutad/

Vi har sedan 90 talet biståt Svenska Sjöräddnings sällskapet med  både våra absorptionslänsor (SoSorb CO185 och SoSorb PP190) som har placerats ut på strategiskt utvalda räddningsstationer runt om i Sverige:  
https://www.sjoraddning.se/holmsund

Skadeservice AB bekämpar flertalet oljeutsläpp årligen längs östkusten, för att absorbera oljan använder de vår oljeläns SoSorb CO185 och SoSorb PP190 
http://skadeservice.se/sanering/