Några referenser där Sjuntorp Oljelänsor försett organisationer, samarbetspartners och saneringsföretag med våra olika produkter när de arbetar med att förebygga, skydda och i värsta fall åtgärda skador om olyckan varit framme.

Maritex-Marine i Norge är experter när det kommer till skyddsåtgärder inom den Marina Miljön och däribland använder vår Miljögardin SoSilt Bas.

Räddningstjänsten tar hand med hjälp av vår SoSorb CO185 ett oljeutsläpp i Borås:
http://www.bt.se/om/oljeutsläpp

Räddningstjänsten lägger ut  vår absoprtionslänsa SoSorb CO120 för att säkra området kring en läckande båt:  http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/olja-lackte-fran-passagerarbat-i-hamnen/

Räddningstjänsten och Kustbevakningen hjälps åt att säkra området runt en äldre läckande båt med hjälp av vår absorptionslänsa SoSorb CO185:
http://www.barometern.se/oskarshamn/angfartyg-pa-besok-lackte-olja/

Kustbevakningen lägger ut vår absorptionslänsa SoSorb CO185  i Stockholm för att säkra och begränsa ett mindre utsläpp från en  vägfärja:
http://sverigesradio.se/sida/artikel

Utsläppet utanför Söderhamn går in i den sista saneringsfasen:
http://www.kustbevakningen.se/sv/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/insatsen-utanfor-soderhamn-avslutad/

Vi har sedan 90 talet biståt Svenska Sjöräddnings sällskapet med  både våra absorptionslänsor (SoSorb CO185 och SoSorb PP190) som har placerats ut på strategiskt utvalda räddningsstationer runt om i Sverige:
https://www.sjoraddning.se/holmsund

Skadeservice AB bekämpar flertalet oljeutsläpp årligen längs östkusten, för att absorbera oljan använder de vår oljeläns SoSorb CO185 ochSoSorb PP190.
http://skadeservice.se/sanering/

Maritex Marine i Norge hjälper till att installera och underhålla våra slitstarka Miljögardiner.
Projektet Nya Slussen i Stockholm använder vår Skärmlänsor för att skärma av området under projektet tiden.