Nedan följer ett litet urval av våra kunder och samarbetspartners som både använder våra produkter i arbetet med att minimera omfattning och återställa skador efter inträffade olyckor, och dem som arbetar förebyggande med sin kemikalie -oljeskyddsberedskap samt förhindra spridning av grumligt vatten vid olika muddrings projekt.

Maritex-Marine AS
Maritex-Marine AS
Maritex-Marine AS är vår Norska samarbetspartner och återförsäljare när det kommer till olika typer av muddringsarbeten där Siltgardiner och absorptionslänsor krävs för att uppfylla kunden och Norska statens krav.
Stora Enso
Stora Enso
Vi hjälper Stora Enso i sitt beredskaps arbete när det finns risk för oljehaltiga vätskor att läcka.
Skadeservice AB
Skadeservice AB
Sedan 90 talet har vi hjälpt Skadeservice och levererat våra Oljelänsor och Skärmlänsor när det har bekämpat olika oljeutsläpp, samt hjälpt dem med olika beredskapsläger.
Globals Tanktechnik GmbH
Globals Tanktechnik GmbH
Globals Tanktechnik GmbH som har sitt säte i Hamburg är vår Tyska samarbetspartner som distribuerar våra absorberande länsor och Skärmlänsor till den tyska marknaden.
Umwelt und Schiffstechnik GmbH
Umwelt und Schiffstechnik GmbH
Umwelt und Schiffstechnik GmbH likt Kustbevakning är en utav våra äldsta kunder som har sin säte i Hamburg, Tyskland. Umwelt und Schiffstechnik GmbH har under de senaste 30 åren köpt våra "sjuntorpslänsa" och under de senaste åren vår polypropylen absorptionslänsa.
PEAB
PEAB
Vi hjälper PEAB att leverera både Spillprodukter samt Miljögardiner till dess olika projekt runt om i Sverige.
Skanska
Skanska
Vi hjälper Skanska med att säkra sina uppdrag när det kommer till både Skärmlänsor, Oljelänsor och andra spillprodukter samt Miljögardiner.
Luleå Kommun
Luleå Kommun
Under de senaste 5 år hjälper vi fler och fler Kommuner med deras beredskaps arbete och en utav dessa kommuner är Luleå där vi levererat flera spillprodukter likt Absorberande Ark och Rullar som används vid spill och läckor av Oljehaltiga och Kemiska vätskor.
NCC Construction Sverige AB
NCC Construction Sverige AB
Vi hjälper NCC med att leverera olika produkter för att ha i beredskap vid olika arbeten där risken att oljehaltiga vätskor ska spridas finns, samt våra miljögardiner vid muddringsarbeten för att förhindra spridning av grumligt vatten som kan innehålla giftiga och miljöfarliga ämnen.
Svenska Sjöräddningssällskapet
Svenska Sjöräddningssällskapet
Svenska Sjöräddningssällskapet har varit kund hos oss sedan 90 talets början, under 90 och fram till 2015 leverade vi uteslutande vår bomullslänsa "Sjuntorplänsan" SoSorb CO185. Numera hjälper vi SSRS att se till att deras stationer runt om i Sverige har inte enbart är bemannade med inte bara absoprtionlänsor utan även andra spillprodukter.
Kystverket i Norge
Kystverket i Norge
Vi har vid ett par tillfällen stötat Norska Kystverket vid större Oljeutsläpp där deras vanliga leverantörer inte kunnat få fram tillräckligt mycket absorptionslänsor. Eftersom vi har en kapacitet att kunna tillverka drygt 1000 meter/dag har vi kunnat hjälpa till och leverera vår "sjuntorpslänsa" till Kystverket.
Kustbevakningen i Sverige
Kustbevakningen i Sverige
Sedan Sjuntorp Oljelänsors begynnelse har Kustbevakningen varit vår enskilt största kund.  Sedan början av 80 talet har vi varit stolt leverantör till Svenska Kustbevakningen och levererat vår "Sjuntorpslänsa". Under 80 och 90 talet levererade vi över 400.000 meter till Kustbevakningen i Sverige.