Nedan följer ett litet urval av våra kunder och samarbetspartners som både använder våra produkter i arbetet med att minimera omfattning och återställa skador efter inträffade olyckor, och dem som arbetar förebyggande med sin kemikalie -oljeskyddsberedskap samt förhindra spridning av grumligt vatten vid olika muddrings projekt.