Spill Produkter anpassade för mindre utsläpp och spill

I industrier, på vägar, bensinstationer, verkstäder eller vid liknande anläggningar kan det uppstå  små till stora läckor där oljebaserade eller kemikaliska vätskor sprider sig.

För att förhindra att dessa vätskor sprider sig till oönskade platser likt golvbrunnar, vattendrag och vägar som kan vara förenat med stora hälso- och olycksrisker finns idag ett brett utbud av produkter anpassade för att förhindra detta och därmed skapa en säkrare och mer miljövänlig arbetsplats.

Beroende på situation används olika produkter som antingen kan läggs ut i förebyggande syfte, där man vet att risken för olje- och kemikaliespill är stor. Andra spill produkter är mer anpassade för att minska och återställa efter en redan inträffad olycka.

Sjuntorps SOSorb serie innehåller en mängd olika produkter som är anpassade för att absorbera

 1. Oljebaserade vätskor -motoroljor, hydrauloljor, växellådsoljor, kristallolja, diesel, bensin, etc. (vår Oil-Only Serie)
 2. Kemikaliska -oljebaserade vätskor, lösningsmedel och skärvätskor (Universal Serie)
 3. samt Syror (våra Kemiska Absorbenter)

Nedan hittar ni ett urval av de absorberande Spill Produkter Sjuntorp Oljelänsor väljer att arbeta med, samt vår SpillBox och SpillBag serie där ni kan välja ett Spillkit som ger er en snabb och effektiv första hjälp om olyckan är framme.

Kontakta oss för mer information och för att se om våra produkter kan hjälpa er.

Relaterade produkter

4.3 ABSOL

En miljöprodukt som snabbt och effektivt absorberar upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfaltslösningar, samt vatten.

245 SEK

4.6 SoBag Spillkit

Spillväskor i olika storlekar. Innehåller absorberingsmaterial för oljehaltiga och kemiska utsläpp. Kan skräddarsys enligt kundens krav.

595 SEK

3.09 Fatlocksmatta Oil Only

Fatlocksskydd för absorption av petroleumbaserade vätskor anpassad för 200-liters fat som har en diameter 56 cm. 

695 SEK

3.08 Absorptionsrulle Universal 0.5x80m

SoSorb Universal absorptionsrulle används för att absorbera kemikalier, oljor, vatten och andra vätskor.

695 SEK

3.07 Absorptionsrulle Oil Only 0.4x80m

SoSorb Oil-Only Absorptionsrulle används för absorbering av oljehaltiga vätskor i industrier, bensinstationer, verkstäder och i vatten.

695 SEK

3.05 Absorptionsrulle Oil Only 0.5x40m

SoSorb Oil-Only Absorptionsrulle används för absorbering av oljehaltiga vätskor i industrier, bensinstationer, verkstäder och i vatten.

695 SEK

4.5 Sjuntorp SpillBoxar

Spillboxar i olika storlekar. Innehåller absorberingsmaterial för oljehaltiga och kemiska utsläpp. Kan skräddarsys enligt kundens krav.

995 SEK

1.3 Absorptionsläns SoSorb PP80

Olika modeller (Oil-Only, Universal och Kem) för användning vid mindre läckor kring exempelvis maskiner, golvbrunnar, oljefat i Industrier och Verkstäder.

655 SEK

4.4 SoSorb Spillkudde

Sjuntorps absorbent kuddar är en produkt anpassad för spill från droppande maskiner och behållare, i verkstäder eller industri.

595 SEK

4.2 DIAMIX

En mångsidig absorbent för effektiv sanering av oljor, lösningsmedel och kemikalier på industrigolv, verkstäder och vägar.

129 SEK

4.7 UNI-SAFE PLUS Jet

Brandsläckare som innehåller en syntetisk granulat med extremt hög absorptionsförmåga som möjliggör omedelbar räddningsinsats.

4200 SEK

4.1 UNI-SAFE

Syntetisk granulat med extremt hög absorptionsförmåga möjliggör omedelbar räddningsinsats i industrier, vägar och verkstäder.

995 SEK

3.06 Absorptionsrulle Universal 0.5x40m

SoSorb Universal Absorptionsrulle används för att absorbera kemikalier, oljor, vatten och andra vätskor.

695 SEK

3.04 Absorptionsrulle Universal 100cmx40m

SoSorb Universal Absorptionsrulle används för att absorbera kemikalier, oljor, vatten och andra vätskor i industrier och verkstäder.

1295 SEK

3.03 Absorptionsrulle Oil Only 100cmx40m

SoSorb Oil-Only Absorptionsrulle används för absorbering av små och större oljeläckor i industrier, bensinstationer, verkstäder.

1295 SEK

3.02 Absorptions Ark Universal

SoSorb Universala absorptionsark används för absorbering av kemikalier, oljor och andra vätskor i b.la. industrier och verkstäder.

695 SEK

Användningsområden

 • SKÄRMLÄNSOR

  Första åtgärden vid ett oljeutsläpp är alltid att begränsa läckan. Skärmlänsor används i första hand för att förhindra spridning och avgränsa utbredningen av ett eventuellt oljeutsläpp. Det finns flera olika modeller av skärmlänsor och tillbehör som är anpassade utefter olika miljöer och förhållanden.

 • ABSORBERANDE LÄNSOR

  Absorberande länsor, även kallat oljeläns är ett mycket effektivt redskap, antingen genom att arbeta för sig själv, eller som ett komplement till exempelvis skärmlänsor. Absorberande länsor hjälper dig att innesluta friflytande oljebaserade vätska samt att absorbera upp den från vattenytan.

 • SPILL ABSORBENTER

  För att förhindra spridning av oljebaserade och kemiska vätskor till oönskade platser likt golvbrunnar, industrigolv, vattendrag och vägar som kan vara förenat med stora hälso- och olycksrisker finns idag ett brett utbud av produkter anpassade för att skapa en säkrare och ner miljövänlig arbetsplats.

 • MILJÖGARDINER

  Vid muddring och andra botten arbeten av hamnar, hav och sjöar ställs det idag höga krav på att inhägna arbetsområdet för att förhindra spridning av grumligt vatten som kan innehålla giftiga och miljöfarliga ämnen. Miljögardiners syfte är att avskärma och förhindra spridning av det grumliga vattnet.

 • VATTENBARRIÄRER

  Vattenbarriärer blir en alltmer viktig investeringar antingen för att förhindra översvämningar som kan ge kostsamma skador på byggnader och infrastruktur eller för att skydd miljön och dess ekosystem vid släckningsarbeten där material och kemikalier beblandas och kan spolas ut i naturen. Genom att använda en effektiv vattenbarriär kan du minimera risken för miljöskador och skydda dina egendomar från dyra reparationer.

 • FLYTVÄGGAR

  Flytväggar styr flödet i dammen och optimerar därmed möjligheterna till en bra vattenbehandling i hela dammen. Flytväggar ger längre uppehållstider och förhindrar uppkomsten av syrefattiga delar. Sjuntorps Flytväggar är anpassade med en slitstark biogasväv som är motståndskraftig mot de kemikalier/avfall som samlas upp i deponidammar.