Första åtgärden vid alla utsläpp är att begränsa

Skärmlänsor används i första hand för att förhindra spridning och avgränsa utbredningen av ett eventuellt oljeutsläpp. Det finns flera olika modeller av skärmlänsor som är anpassade utefter olika sjötillstånd och användningsområden. Fel modell kan göra att oljan kringgår skämlänsan, trotts att den är väl förankrad och sammankopplad. Detta kan exempelvis bero på strömt vatten, där oljan förs under den djupgående kjolen. Det kan också bero på överspolning, där vind och vågor gör att oljan spolas över skärmlänsan. Med rätt modell kan detta förhindras. Beroende på skärmlänsans storlek och dess användbarhet i olika sjötillstånd klassificeras den ofta enligt nedanstående tabell.

Typ av länsa  Användnings område Max våghöjd (m) Fribordshöjd (cm) Djupgående (cm)
Havslänsa Öppet hav och oskyddad kust 2 >50 >60
Kustlänsa Måttligt skyddande skärgårds och hamnområde 1 25-50 30-60
Hamnlänsa Väl skyddad skärgårds- och hamnområde 0,4 10-25 15-30
 
Källa: Oljan är lös – Handbok i kommunalt oljeskydd.

Våra skärmlänsar är utformade för att vara enkla och effektiva att använda. De är alla tillverkade av ett mycket hållbart material som är motstånds kraftigt mot olja, kemikalier och alla väderförhållanden. Länsorna kan anpassas utifrån kundens situation och uppdrag, och vårt breda sortiment av tillbehör med tex länsrullar, containrar, släpkärra, ankar system, väskor och bogseringslinor gör att vi kan erbjuda en helhetslösning. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta lösning som uppfyller dina krav.

Relaterade produkter

5.9 SoProtect Bas

En enkel och kostnadseffektiv skärmlänsa för kortare uppdrag i lugnare miljöer. 

7.2 SoTUB Protect

Slitstark vattenbarriär för att stoppa översvämningar eller för att hindra släckvatten nå oönskade platser. Enkel och snabb installation och återanvänds.

5.7 Sjuntorp Korallänsa

Robust och slitstark länsa anpassad för att förhindra spridning av alger, sjögräs, maneter som kan begränsa användandet av våra vatten

7.1 Dubbelkammar Tuben

Denna lättskött och flexibel dubbelkammartub är en modern och enkel spärr mot oönskade vätskeflöden på land.

2.6 Sjuntorps Länsrullar

Stort urval av hydrauliska eller manuella länsrullar som kan förenkla och effektivisera er hanteringen och lagringen av skärmlänsor.

2.5 Universal Skärmlänsa

Säkra miljön, oavsett väder, med Sjuntorp Universal Skärmlänsa - din lätta, snabbmonterade lösning för att förhindra oljespill.

2.4 Skärmlänsa C800

En robust rund kustlänsa med utmärkta våg egenskaper för avskärmning i hav, hamnar och sjöar.

2.3 Skärmlänsa C500

Slitstark och rund hamnlänsa med utmärkta våg egenskaper för permanent eller temporär avskärmning i hamnar, sjöar och älvar.

2.2 Skärmlänsa 1030

Robust och kraftfull skrämlänsa som är avsedd för avskärmning i tuffare klimat vid kust, hamnar, sjöar och älvar.

Användningsområden

 • SKÄRMLÄNSOR

  Första åtgärden vid ett oljeutsläpp är alltid att begränsa läckan. Skärmlänsor används i första hand för att förhindra spridning och avgränsa utbredningen av ett eventuellt oljeutsläpp. Det finns flera olika modeller av skärmlänsor och tillbehör som är anpassade utefter olika miljöer och förhållanden.

 • ABSORBERANDE LÄNSOR

  Absorberande länsor, även kallat oljeläns är ett mycket effektivt redskap, antingen genom att arbeta för sig själv, eller som ett komplement till exempelvis skärmlänsor. Absorberande länsor hjälper dig att innesluta friflytande oljebaserade vätska samt att absorbera upp den från vattenytan.

 • SPILL ABSORBENTER

  För att förhindra spridning av oljebaserade och kemiska vätskor till oönskade platser likt golvbrunnar, industrigolv, vattendrag och vägar som kan vara förenat med stora hälso- och olycksrisker finns idag ett brett utbud av produkter anpassade för att skapa en säkrare och ner miljövänlig arbetsplats.

 • MILJÖGARDINER

  Vid muddring och andra botten arbeten av hamnar, hav och sjöar ställs det idag höga krav på att inhägna arbetsområdet för att förhindra spridning av grumligt vatten som kan innehålla giftiga och miljöfarliga ämnen. Miljögardiners syfte är att avskärma och förhindra spridning av det grumliga vattnet.

 • VATTENBARRIÄRER

  Vattenbarriärer blir en alltmer viktig investeringar antingen för att förhindra översvämningar som kan ge kostsamma skador på byggnader och infrastruktur eller för att skydd miljön och dess ekosystem vid släckningsarbeten där material och kemikalier beblandas och kan spolas ut i naturen. Genom att använda en effektiv vattenbarriär kan du minimera risken för miljöskador och skydda dina egendomar från dyra reparationer.

 • FLYTVÄGGAR

  Flytväggar styr flödet i dammen och optimerar därmed möjligheterna till en bra vattenbehandling i hela dammen. Flytväggar ger längre uppehållstider och förhindrar uppkomsten av syrefattiga delar. Sjuntorps Flytväggar är anpassade med en slitstark biogasväv som är motståndskraftig mot de kemikalier/avfall som samlas upp i deponidammar.