Flexibelt och enkelt redskap för stora som små oljeutsläpp

Absorberande länsor, även kallat oljeläns är ett mycket effektivt redskap, antingen genom att arbeta för sig själv, eller som ett komplement till exempelvis skärmlänsor.

Absorptionslänsans  flexibilitet gör den till ett mycket ekonomiskt verktyg för att kontrollera och åtgärda små till stora oljeutsläpp. Den kan användas i förebyggande syfte för att skydda områden som är relaterad med högre risk för oljeutsläpp, länsan läggs då ut för att avskärma risk området.  När länsan har förbrukats tar man upp den och skickar iväg den för destruktion enligt lokala föreskrifter.

Vid anläggningar och verksamheter där en olycka skulle innebära allvarliga skador på miljön. Där är ägaren eller den som utövar verksamheten skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap.

Exempel på anläggningar som kan vara förenade med högre risk:

 • Oljehamnar och tillhörande anläggningar för hantering och lagring av olja.
 • Oljedepåer, cisternlager, markschaktningar, terminaler för hantering och fordonslastning.
 • Andra industriella anläggningar eller rörledningssystem där stora oljemängder hanteras.

Nedan finner ni de sorbeter (bomull och polyproylen) vi väljer att arbeta med. De är av högsta kvalité, mycket prisvärda och kan tillverkas i de längder som passar just ert uppdrag.

Relaterade produkter

1.3 Absorptionsläns SoSorb PP80

Olika modeller (Oil-Only, Universal och Kem) för användning vid mindre läckor kring exempelvis maskiner, golvbrunnar, oljefat i Industrier och Verkstäder.

655 SEK

2.5 Universal Skärmlänsa

Säkra miljön, oavsett väder, med Sjuntorp Universal Skärmlänsa - din lätta, snabbmonterade lösning för att förhindra oljespill.

1.5 Absorptionsläns SoSorb PP120

Tillverkad av polypropylen fibrer, lång livslängd i vatten. Används för att innesluta oljebaserad vätska och absorbera upp den från vattenytan.

1.1 Absorptionsläns SoSorb PP200

Tillverkad av polypropylen fibrer, lång livslängd i vatten. Används för att innesluta oljebaserad vätska och absorbera upp den från vattenytan.

1.2 Absorptionsläns SoSorb CO120

Vår absorptionslänsa SoSorb CO120 används för att innesluta friflytande petroleum vätska och absorbera upp den från vatten ytan.

1.4 Absorptionsläns SoSorb CO185

Vår stora länsa är tillverkad av polypropylen och används för att innesluta friflytande petroleum vätska och absorbera upp den från vatten ytan.

Användningsområden

 • SKÄRMLÄNSOR

  Första åtgärden vid ett oljeutsläpp är alltid att begränsa läckan. Skärmlänsor används i första hand för att förhindra spridning och avgränsa utbredningen av ett eventuellt oljeutsläpp. Det finns flera olika modeller av skärmlänsor och tillbehör som är anpassade utefter olika miljöer och förhållanden.

 • ABSORBERANDE LÄNSOR

  Absorberande länsor, även kallat oljeläns är ett mycket effektivt redskap, antingen genom att arbeta för sig själv, eller som ett komplement till exempelvis skärmlänsor. Absorberande länsor hjälper dig att innesluta friflytande oljebaserade vätska samt att absorbera upp den från vattenytan.

 • SPILL ABSORBENTER

  För att förhindra spridning av oljebaserade och kemiska vätskor till oönskade platser likt golvbrunnar, industrigolv, vattendrag och vägar som kan vara förenat med stora hälso- och olycksrisker finns idag ett brett utbud av produkter anpassade för att skapa en säkrare och ner miljövänlig arbetsplats.

 • MILJÖGARDINER

  Vid muddring och andra botten arbeten av hamnar, hav och sjöar ställs det idag höga krav på att inhägna arbetsområdet för att förhindra spridning av grumligt vatten som kan innehålla giftiga och miljöfarliga ämnen. Miljögardiners syfte är att avskärma och förhindra spridning av det grumliga vattnet.

 • VATTENBARRIÄRER

  Vattenbarriärer blir en alltmer viktig investeringar antingen för att förhindra översvämningar som kan ge kostsamma skador på byggnader och infrastruktur eller för att skydd miljön och dess ekosystem vid släckningsarbeten där material och kemikalier beblandas och kan spolas ut i naturen. Genom att använda en effektiv vattenbarriär kan du minimera risken för miljöskador och skydda dina egendomar från dyra reparationer.

 • FLYTVÄGGAR

  Flytväggar styr flödet i dammen och optimerar därmed möjligheterna till en bra vattenbehandling i hela dammen. Flytväggar ger längre uppehållstider och förhindrar uppkomsten av syrefattiga delar. Sjuntorps Flytväggar är anpassade med en slitstark biogasväv som är motståndskraftig mot de kemikalier/avfall som samlas upp i deponidammar.