FLYTVÄGGAR

  • SoProtect Flytvägg

Stillastående vatten kan innebära syrefattiga områden med förruttnelse och dålig lukt. För snabbt vattenflöde minskar möjligheten till behandling av organiskt eller oorganiskt material.

Flytväggar styr flödet i dammen och optimerar därmed möjligheterna till en bra vattenbehandling i hela dammen. Flytväggar ger längre uppehållstider och förhindrar uppkomsten av syrefattiga delar. En installation av flytväggar minimerar uppkomsten av ”tjuvströmmar” och eliminerar därmed risken för hydrologisk kortslutning. genom en förlängd uppehållstid kan volymer skapas vilket förbättrar effekten av annan behandling som luftning, dosering av kemikalier eller sedimentering.

Tillsammans med Eden Aquatech som är ledande aktör i Norden när det kommer till utveckling och tillverkning av vattenreningsteknologier, har vi utvecklat Flytväggar som är konstruerade med en slitstark biogasväv som är motståndskraftig mot de kemiska/avfall som kan förekomma i lakvatten, dagvatten, process- och avloppsvattendammar och biodammar. Våra Flytväggar hjälper till att styra och optimeras dammarnas hydrauliska effektivitet vilket resulterar i en bättre rening av vattnet.

 

Relaterade produkter

8.1 SoProtect Flytvägg / Skärmvägg

Sjuntorps Flytväggar är skapade för att guida flödet i dammar, vilket förbättrar vattenkvaliteten och främjar en hälsosam vattenmiljö. Genom att anpassa sig till den omgivande vattenmiljön och beakta dammens/sjöns specifika utformning, möjliggör våra flytväggar en effektiv hantering av vattenresurserna.