Sjuntorps Miljögardin / Slitgardin för en renare och säkrare miljö vid muddring i hav och sjöar

Vid muddring och andra bottenarbeten i hamnar, hav och sjöar ställs det idag höga krav på att inhägna arbetsområdet för att hindra spridning av grumligt vatten som kan innehålla giftiga och miljöfarliga ämnen.

Miljögardiner, även kallad Siltgardiner hjälper till att förhindra spridningen av grumligt vatten med hjälp av en djupgående geotextil duk. Denna geotextil duk filtrera vattnet som exempelvis kan innehålla miljöfarligt sediment.

Sjuntorps SoSilt serie erbjuder flertalet standard modeller (från 1,5 – 10,2 meter djup) som ytterligare kan anpassas utifrån kunden situation och behov, djupet på gardinerna kan tillverkas från 1 meter till 20 meter.

Vår SoSilt Plus modell erbjuder även skydd för eventuell spridning av oljehaltiga vätskor genom en slitstark PVC behandlad polyesterväv som omsluter flytkropparna.

Samtliga modeller är effektiva och enkla att använda och är gjorda av slitstarkt material som kan återanvändas för andra uppdrag. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att hitta lösning som uppfyller dina krav.

Relaterade produkter

6.2 Sjuntorp Miljögardin/Siltgardin Plus

Slitstarkt Miljögardin för att skydda och förhindra spridning av grumligt vatten och oljebaserade vätskor vid muddring.

6.3 Sjuntorp Miljögardin/Siltgardin

Sjuntorp miljögardin är ett slitstarkt skydd för att förhindra spridning av grumligt vatten vid muddring och schaktning.

 

Användningsområden

 • SKÄRMLÄNSOR

  Första åtgärden vid ett oljeutsläpp är alltid att begränsa läckan. Skärmlänsor används i första hand för att förhindra spridning och avgränsa utbredningen av ett eventuellt oljeutsläpp. Det finns flera olika modeller av skärmlänsor och tillbehör som är anpassade utefter olika miljöer och förhållanden.

 • ABSORBERANDE LÄNSOR

  Absorberande länsor, även kallat oljeläns är ett mycket effektivt redskap, antingen genom att arbeta för sig själv, eller som ett komplement till exempelvis skärmlänsor. Absorberande länsor hjälper dig att innesluta friflytande oljebaserade vätska samt att absorbera upp den från vattenytan.

 • SPILL ABSORBENTER

  För att förhindra spridning av oljebaserade och kemiska vätskor till oönskade platser likt golvbrunnar, industrigolv, vattendrag och vägar som kan vara förenat med stora hälso- och olycksrisker finns idag ett brett utbud av produkter anpassade för att skapa en säkrare och ner miljövänlig arbetsplats.

 • MILJÖGARDINER

  Vid muddring och andra botten arbeten av hamnar, hav och sjöar ställs det idag höga krav på att inhägna arbetsområdet för att förhindra spridning av grumligt vatten som kan innehålla giftiga och miljöfarliga ämnen. Miljögardiners syfte är att avskärma och förhindra spridning av det grumliga vattnet.

 • VATTENBARRIÄRER

  Vattenbarriärer blir en alltmer viktig investeringar antingen för att förhindra översvämningar som kan ge kostsamma skador på byggnader och infrastruktur eller för att skydd miljön och dess ekosystem vid släckningsarbeten där material och kemikalier beblandas och kan spolas ut i naturen. Genom att använda en effektiv vattenbarriär kan du minimera risken för miljöskador och skydda dina egendomar från dyra reparationer.

 • FLYTVÄGGAR

  Flytväggar styr flödet i dammen och optimerar därmed möjligheterna till en bra vattenbehandling i hela dammen. Flytväggar ger längre uppehållstider och förhindrar uppkomsten av syrefattiga delar. Sjuntorps Flytväggar är anpassade med en slitstark biogasväv som är motståndskraftig mot de kemikalier/avfall som samlas upp i deponidammar.