• Våra Vattenbarriärer kan hjälpa dig vid extrem nederbörd eller stoppa släckvatten att nå oönskade platser.

Vattenbarriärer blir alltmer en viktig investering, antingen för att stoppa översvämningar/tillfälligt stigande vattennivåer som kan orsaka kostsamma skador på byggnader och infrastruktur, eller för att skydda miljön och dess ekosystem vid släckningsarbeten där material och kemikalier kan blandas och spolas ut i naturen.

Sjuntorp Oljelänsors vattenbarriärer erbjuder ett alternativ till traditionella sandsäckar som vanligtvis är tunga, otympliga och kan oftast endast användas en gång. Våra vattenbarriärer är lätta att använda, flytta och anpassa efter situation och miljö, samtidigt som de är slitstarka, kostnadseffektiva och kan återanvändas.

Sjuntorps vattenbarriärer är speciellt anpassade för följande scenarion

 • Översvämningsskydd hjälper till att förhindra och lindra skador på byggnader, infrastruktur och egendom som orsakas av översvämningar samt hjälper till att skydda naturen om vattnet innehåller föroreningar som har en negativ påverkan på den lokala miljön och dess ekosystem.
 • Släckvatten uppstår vid släckningsarbeten där oftast brinnande material och kemikalier blandas med släckvattnet, detta gör att farliga kemikalier och föroreningar som kan skada naturen och dess ekosystem om det inte förhindras.

Med rätt vattenbarriär kan skador på natur och fastigheter/infrastruktur förhindras. Sjuntorp Oljelänsor erbjuder ett brett sortiment av vattenbarriärer som är högpresterande och kan skräddarsys för att passa just dina behov. Våra vattenbarriärer är tillverkade av högkvalitativt material för att säkerställa en pålitlig och hållbar lösning. Med våra produkter kan du skydda din egendom från översvämningar och andra vattenrelaterade skador på ett smidigt och effektivt sätt. Kontakta oss för mer information.

Relaterade produkter

7.3 SoFlood Protect

Låt inte översvämningar hota din fastighet. Skydda den med SoFlood Protect, denna översvämningsskyddsvall är enkel och snabb att installera och ger dig en pålitlig och snabb lösning.

7.2 SoTUB Protect

Slitstark vattenbarriär för att stoppa översvämningar eller för att hindra släckvatten nå oönskade platser. Enkel och snabb installation och återanvänds.

7.1 Dubbelkammar Tuben

Denna lättskött och flexibel dubbelkammartub är en modern och enkel spärr mot oönskade vätskeflöden på land.

Användningsområden

 • SKÄRMLÄNSOR

  Första åtgärden vid ett oljeutsläpp är alltid att begränsa läckan. Skärmlänsor används i första hand för att förhindra spridning och avgränsa utbredningen av ett eventuellt oljeutsläpp. Det finns flera olika modeller av skärmlänsor och tillbehör som är anpassade utefter olika miljöer och förhållanden.

 • ABSORBERANDE LÄNSOR

  Absorberande länsor, även kallat oljeläns är ett mycket effektivt redskap, antingen genom att arbeta för sig själv, eller som ett komplement till exempelvis skärmlänsor. Absorberande länsor hjälper dig att innesluta friflytande oljebaserade vätska samt att absorbera upp den från vattenytan.

 • SPILL ABSORBENTER

  För att förhindra spridning av oljebaserade och kemiska vätskor till oönskade platser likt golvbrunnar, industrigolv, vattendrag och vägar som kan vara förenat med stora hälso- och olycksrisker finns idag ett brett utbud av produkter anpassade för att skapa en säkrare och ner miljövänlig arbetsplats.

 • MILJÖGARDINER

  Vid muddring och andra botten arbeten av hamnar, hav och sjöar ställs det idag höga krav på att inhägna arbetsområdet för att förhindra spridning av grumligt vatten som kan innehålla giftiga och miljöfarliga ämnen. Miljögardiners syfte är att avskärma och förhindra spridning av det grumliga vattnet.

 • VATTENBARRIÄRER

  Vattenbarriärer blir en alltmer viktig investeringar antingen för att förhindra översvämningar som kan ge kostsamma skador på byggnader och infrastruktur eller för att skydd miljön och dess ekosystem vid släckningsarbeten där material och kemikalier beblandas och kan spolas ut i naturen. Genom att använda en effektiv vattenbarriär kan du minimera risken för miljöskador och skydda dina egendomar från dyra reparationer.

 • FLYTVÄGGAR

  Flytväggar styr flödet i dammen och optimerar därmed möjligheterna till en bra vattenbehandling i hela dammen. Flytväggar ger längre uppehållstider och förhindrar uppkomsten av syrefattiga delar. Sjuntorps Flytväggar är anpassade med en slitstark biogasväv som är motståndskraftig mot de kemikalier/avfall som samlas upp i deponidammar.