Vi har nu ett stort urval av effektiva och prisvärda polypropylen baserade absorbenter i form av rullar, ark och kuddar som absorberar olja och kemikalier. Dessa produkter passar väl för industrier och verkstäder eller där olja och kemikalier hanteras.