30 dagar netto alternativt förskottsbetalning eller efterkrav. Betalning efter förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta på 9,5%. Sjuntorp Oljelänsor AB förbehåller sig äganderätten till de försålda produkterna intill full likvid erlagts. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Sälj-aren förbehåller sig äganderätten tills full likvid erhållits för försåld vara. Sedvanlig kreditprövning görs på alla nya kunder.

Sjuntorp Oljelänsor AB

Organisationsnr: 556418-9032

Bankgiro: 5242-6699

Momsreg. nr: SE556418903201