Vi har nu utökat vårt sortiment ytterligare med flertalet effektiva kemiska sorbenter däribland UNI-SAFE PLUS.

Uni-Safe Plus har flera fördelar, förutom den höga absorptionskapaciteten är den risk fri att använda även vid absorption vi starkt reagerande och oxiderande a?mnen, som salpetersyra, oleum, brom, svavelsyra eller va?tesuperoxid. UNI-SAFE Plus absorberar a?ven lut utan problem.

UNI-SAFE Plus ljusgro?na fa?rga?mne fungerar som en snabbindikator.

Vid kontakt med syror a?ndrar UNI-SAFE fa?rg till gult.
Vid kontakt med alkaliska a?mnen a?ndras fa?rgen till ro?tt.
Det a?r en viktig information fo?r ra?ddningsteam pa? plats fo?r att de snabbt ska kunna agera pa? ra?tt sa?tt. Det a?r ocksa? en no?dva?ndig kunskap fo?r ra?tt omha?ndertagande av farliga a?mnen.

unisafe_saeure_petrieschale_phplusunisafe_lauge_petrieschale_phpluss