SoSilt 220 med PE160 rör

SoSilt 220 med PE160 rör