Nyheter

Sjuntorps Beredskapväskor är anpassade för att ha med i lastbilshytten, grävmaskinen eller andra fordon där en snabb insatts kan krävas för förhindra föroreningar på dina arbetsplatser. Sjuntorp Oljelänsor har tagit fram en ny serie av väskor med saneringsmaterial anpassade för utsläpp och spill av olja eller kemikalier, absorptionsförmågan är från 20 till 60 liter, men detta kan […]

Efter massa testade och utvärderande har vi tillverkat två slitstark miljögardiner (även kallat Siltgardiner). Våra nya siltgardiner finns i fyra olika djupgående längder och i två olika modeller (SoSilt Bas och SoSilt Plus). Den förstnämnda SoSilt Bas är anpassad för att endast stoppa grumligt vatten som kan uppstå vid vattenarbeten och som även kan innehålla […]

Vi har nu utökat vårt sortiment ytterligare med flertalet effektiva kemiska sorbenter däribland UNI-SAFE PLUS. Uni-Safe Plus har flera fördelar, förutom den höga absorptionskapaciteten är den risk fri att använda även vid absorption vi starkt reagerande och oxiderande a?mnen, som salpetersyra, oleum, brom, svavelsyra eller va?tesuperoxid. UNI-SAFE Plus absorberar a?ven lut utan problem. UNI-SAFE Plus […]